Atnaujinta: 2018.02.15

 Kviečiame apsilankyti atnaujinamoje mūsų svetainėje

  Pagrindinis meniu 

Nuotekų tvarkymo renginiai     
Valymo įrenginių kainos
Montavimo darbų kainos
Talpyklos
Septikai
Priešgaisriniai rezervuarai
Riebalų gaudyklės
Siurblinės
Talpyklos (įvairios paskirties)
Drenažas
Įrenginių techninė priežiūra
 

 

  

Puikus pasiūlymas:
 Nuotekų valymo įrenginys NV-A-1 "Traidenis"
 1.159,00 EUR su PVM.
Įrenginys skirtas 4-5 asmenų (šeimos) gyvenamąjam namui

  

Palankiomis išperkamosios nuomos sąlygomis galite:

 • įsigyti įrenginius;
 • apmokėti jų montavimo darbus;

Sužinokite sąlygas ir pasirašykite finansavimo sutartis tiesiog pas mus.

Tel.: 8 640 35405

 

Nuotekų valymo įrenginiai
Inžineriniai tinklai
Aplinkotvarkos darbai
 
   Svetainės medis  > Nuotekų tvarkymo įrenginiai > Nuotekų biologinio valymo įrenginių apžvalga      
 

Nuotekų valymo įrenginiai  (individualiems gyv. namams, namų grupėms, kvartalams)


        Nuotekų biologinio valymo įrenginių apžvalga 

    Ekologiškai gyvenamąjai aplinkai šiandien  skiriamas vis didesnis dėmesys, todėl natūralu, rinkoje yra siūloma nemažai įvairių gamintojų įvairaus pajėgumo nuotekų valymo įrenginių. Iš esmės jų techninės charakteristikos (nuotekų išvalymo lygis, eksploatacijai reikalingos el. energijos sąnaudos, aptarnavimo periodiškumas ir pan.) mažai kuo skiriasi, todėl, dažnai pasirinkimo kriterijais tampa tokios sistemos įrengimo kaina, aptarnavimo paprastumas, garantiniai gamintojo įsipareigojimai.   

       Nuotekų biologinio valymo įrenginius pagal tipą galima skirstyti taip:

veikiantys dirbtinėmis sąlygomis:
- aeraciniai įrenginiai (aktyviojo dumblo įrenginiai);
- biologiniai filtrai (biologinės plėvelės įrenginiai).

veikiantys pusiau gamtinėmis ir gamtinėmis - natūraliomis sąlygomis:
- gruntinės filtracijos įrenginiai (septikai, požeminės filtracijos laukeliai, šuliniai, smėlio-žvyro filtrai ir pan.);
- biologiniai tvenkiniai.

Pagal valymo proceso intensyvumą biologinio valymo įrenginius galima suskirstyti taip:

- intensyvaus valymo įrenginiai;

- vidutinio intensyvumo įrenginiai;

- mažo intensyvumo įrenginiai

        Prie intensyvaus valymo įrenginių galima priskirti aktyviojo dumblo įrenginius. Prie vidutinio intensyvumo įrenginių priskiriami visų tipų biofiltrai. Mažo intensyvumo įrenginiai - tai įrenginiai, veikiantys pusiau arba visiškai gamtinėmis sąlygomis.

       Intensyvaus ir vidutinio intensyvumo įrenginiuose sudaromos sąlygos organizmams, kurie skaido nuotekose esančius organinius teršalus, vystytis. Jų koncentracija yra didesnė nei pusiau gamtinėmis sąlygomis veikiančiuose įrenginiuose, todėl teršalai suskaidomi sparčiau. Šie įrenginiai yra kompaktiškesni, taciau atsiranda papildomos išlaidos būtinoms sąlygoms užtikrinti (oro tiekimas, siurblių darbas ir t.t.).

      

Optimalaus įrenginio tipo parinkimas

Optimalaus įrenginio tipo parinkimas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo vietinių ir kitų sąlygu:

Vietinės sąlygos:

 • grunto geologinės ir hidrogeologinės sąvybės;
 • nuotekų išleidimo galimybės;
 • nuotekų valymo įrenginių statybai skiriamo sklypo dydis.

Kitos sąlygos:

 • ekonominės sąlygos;
 • nuotekų pritekėjimo ypatumai;
 • nuotekų užterštumai ir jų svyravimai;
 • aptarnavimo sąlygos;
 • aplinkosauginiai reikalavimai;
 • planuojama eksploatavimo trukmė.

Esant mažiems nuotekų kiekiams netikslinga statyti įrenginius, kurie reikalauja nuolatinės priežiūros ir brangiai kainuoja. Esant didesniems debitams, pusiau gamtinėmis sąlygomis veikiančius įrenginius statyti netikslinga - jų kaina tampa lyginamai aukšta, o užimamas plotas - didelis. (Dalinai parengta pagal ASA.lt)

   Taigi, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti aprašytus faktorius vietoje, atlikti bent elementarius paskaičiavimus. Visada galima rasti sprendimą, leisiantį užtikrinti ekologišką aplinką, nedideles eksploatacines sąnaudas, sistemos ilgaamžiškumą.

Informacijos bus daugiau...

 


 

    
 

          Įrenginys NV-1                             Infiltravimas                            Į vandens telkinį               Kauburinis infiltrav.              Valymo principas

    
          
    
 
 • Nuotekų tvarkymo įrenginiai
 • Nuotekų talpyklos
 • Nuotekų siurblinės
 • Naftos produktų gaudyklės